ישנן מגוון אסטרטגיות בכל הנוגע להשקעה בנדל"ן, אך אם אתה מגביל אותן בקטגוריית נכסי המגורים, אין "השקעת נדל"ן" או "אסטרטגיית נדל"ן אישית". נדל"ן הוא כל מה שנבנה, מעובד או מחובר לקרקע; זה רכוש אישי, כי כל מה שניתן להחזיק אינו רכוש. ההגדרה הבסיסית של שווי הנכס היא הסכום שמישהו מוכן לשלם עבור הנכס או שהמוכר יכול לקבל בתמורה.

שווי השוק שמוערך על ידי השמאי בדרך זו צריך להיות שווה או נמוך מערך הנכס שיימכר אם היה מוצב לשוק הפתוח

זה לא שנכס יכול להיות פחות או יותר ממחיר השוק, אלא פשוט ש"שווי השוק "הוא ההפרש בין השווי הנוכחי למחיר בו היה נמכר לו היה מוציא לשוק הפתוח. . אם הערך החדש שהוקצה לנכס שלך אינו משקף את "שווי השוק ההוגן" שלו או שאינו נראה עקבי עם נכסים דומים, יתכן שיהיה צורך לערער על הערכת השווי של Wake County.

בעיקרו של דבר

ערך הבית שלכם יעזור לכם לקבוע אם אתם יכולים להרשות לעצמכם את הנכס והאם האם תמחרו אותו כראוי או לא. אולי לא תרצה למכור אותו עכשיו, או שאתה יכול להיות בטוח שהבית שלך שווה יותר ממה שהוא ושהשקעתך בנכסים גדלה בערכה כל כך שמגיע לך טפיחה ראויה. בלי קשר, חשוב לדעת את שווי הנכס שלך אם אתה מקווה למכור אותו ולקבוע את המחיר כך שהקונים ינשכו.

כאשר שוקלים את שיטות הערכת השווי הנ"ל

שואף המעריך לשמור על שווי הנכסים שלו קרוב ככל האפשר לשווי השוק. בגישה זו, שווי הנכס שלך מבוסס על שווי נכסים דומים שנמכרו לאחרונה באותו שוק. אם יחס השווי למכירה מראה שקבוצת הנכסים שלך גבוהה מ- 85% משווי השוק, תוכל לשקול את הנכס בקבוצה זו עד 100%.

מתווכים יכולים לגבות עמלה בתמורה לאומדנים

אך עמלה זו יכולה להיות שווה את זה במצבים מסוימים. יש משקיעים שיטענו ששיעור המכסה צריך להיות השיטה העיקרית להשוואת ערכי הנכסים, מכיוון שהוא מכריח את המשקיע להקרין כל מיני הוצאות בפירוט כדי שיוכל למצוא את הערך הטוב ביותר בדיוק. בין אם המשקיעים בוחרים בשווי נכס ובין אם מדובר בחישוב ידני, עליהם לוודא שהם מפתחים הערכת שווי הנכס.

החשיבות של בניית בתים חורגת מהרכישה הראשונית של נכס

מכיוון שהיא יכולה לעזור לך לצפות הוצאות אחרות. בנוסף לשווי השוק של הנכס, אחד הדברים הראשונים שמשקיע נדל"ן רוצה לעשות לפני שהוא שוקל רכישה הוא לקבוע את עלויות התפעול. וזאת השיטה למי שמשקיע בהכנסות – ייצור נדל"ן – צריך להיות כשיטה לקבוע אם הוא שוקל לקנות או לא. זה יכול לשמש בסיס לקביעת שוויו של נכס הרשום למכירה, המחיר המבוקש ואפילו מחיר הרכישה.

הערכת שווי מחשבת את הערכים המשוערים של הנכסים תוך התחשבות במחירי הרכישה של הנכסים הסמוכים וגורמים אחרים

באמצעות נתונים ממשרד השיכון והפיתוח העירוני האמריקני (HUD), מנסה הכלי לחזות את ערך הבית על סמך המכירות האחרונות והמחירים הרשומים באזור.

גישת השוואת המכירות

היא אחת השיטות הנפוצות ביותר לקביעת שווי נכס למגורים, אך מתאימה גם להערכת שווי של נכס מסחרי מכל הסוגים. לפעמים גישת נתוני השוק נקראת ערך הערכה, אשר נגזר על ידי השוואת נכסים עם נכסים שנמכרו לאחרונה עם נכסים דומים. מנקודת מבט מס, שווי השוק של בית מוכפל ביחס הערך של השטח תואם את הערך המשוער של הנכס. רמת הערכת שווי היא מחיר המכירה הנקי של נכס, הנמדד בדרך כלל כהפרש בין מחיר השוק הנוכחי למחיר המכירה הנקי של השנה הקודמת באותו אזור.

אם ערך הנכס עולה ב -10% וכל שאר הנכסים בעיר ב -15%

אזי הארנונה תיפול. מאידך, אם שווי כל הנכסים יורד, הם אינם מושפעים מעליית מחיר הנכס. לדוגמא, אם המחירים לנכסים אחרים עולים ב -5% בשנה והערכים של חלק מהנכסים האלה יורדים, אך כולם ב -10 דולר, ארנונה בכלל לא מושפעת.