ישראל השתמשה במנגנונים משפטיים ובירוקרטיים מורכבים כדי להשתלט על יותר מ -1.5 מיליון דונם אדמה בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. מינהל מקרקעי ישראל, המכונה כיום רשות המקרקעין בישראל, מחזיק ברוב שטחי ישראל. על פי דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי משרד המשפטים האמריקני, הוא שולט ב -93% מארצות המדינה.

המועצה תפקח על פעילות רשות מקרקעי ישראל

תעצב את מדיניות הקרקעות שלה ותאשר את טיוטת התקציב שלה, הקבועה בחוק. משמעות הדבר היא שהיא מנהלת את אדמות ישראל על פי מדיניות הקרקעות (קרי אדמות שלא נמכרו אלא רק הוחכרו) כהגדרתה על ידי הדירקטוריון המפורט בסעיף 9.

מינהל מקרקעי ישראל

הוא הרשות הממשלתית האחראית על ניהול אדמות ישראל בשטחים הכבושים בגדה המערבית ורצועת עזה ומזרח ירושלים. בשנת 1960 חתמו ישראל, ארצות הברית, צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד והולנד על הסכם לפיו הם הסכימו להניח את אדמותיהם בשליטת רשות האחראית על אדמות ציבוריות בישראל ללא כל העברת בעלות.

אזרחי ישראל הערבים הושכרו בפועל אדמות של קק"ל הן לקצר והן לקצר שימוש ארוך טווח על ידי קק"ל, והאדמות הוחכרו להם לשימוש לטווח קצר וארוך.