מדינות מסוימות, כגון פלורידה, דורשות מהנוטריונים להשתמש בנוסח ספציפי של התעודה בעת אישור חתימתו של אדם המשמש כעורך דין בפועל. הוואי דורשת מהנוטריון לשכנע כי לעורך הדין יש למעשה סמכות לחתום על השטר וכי האדם המבצע את המעשה הוא ייפוי כוח עם כל כוחו ותוקפו של המעשה. אם סוכן מבוגר או לקוח פועל בנוכחות נוטריון על שמו כמיופה כוח יחולו הדברים הבאים: ייפוי הכוח יוכר באופן שנקבע על ידי CSA.

נוטריון ייפוי כוח

 מתיר לנוטריונים לחתום על ראשי התיבות של ייפוי הכוח של אותו אדם אם האדם החותם על ייפוי הכוח אינו מסוגל לכתוב את שמו. בקליפורניה, נוטריונים יכולים לקבל את החתימה על המסמך המעניק ייפוי הכוח נוטריון, אך הם חייבים לקחת את טביעת האגודל של רישום היומן שלו מהחותמים.

 הנוטריון הציבורי של מדינת 2021 תעודת שפה מומלצת

שנוטרי קליפורניה יכולים להשתמש בה כאשר יתבקשו לאשר העתק של ייפוי כוח. חל איסור על נוטריונים לתת ייעוץ משפטי או לכתוב מסמכים משפטיים כגון חוזים, משכנתאות, חוזי שכירות, צוואות, ייפוי כוח, שעבודים ואיגרות חוב. נוטריון אינו חוקי לתת ייעוץ משפטי, להסביר מסמכים משפטיים או לסייע ללקוח להשלים מסמכי הגירה.

משימות נוטריון עשויות לכלול הכנת סוגים מסוימים של מסמכים

לרבות אמנות בינלאומיות, מעשים, צוואות, אימות, לגליזציה של מסמכים אלה, סמכויות בדיקת נאותות, תצהירים, תצהירים, לגליזציות, העתקי מסמכים והערות, מכתבי מחאה, והכנה ושליחת מחאות. לנוטריון יש סמכות לקחת או לאשר שבועות הנדרשות או מורשות על ידי המדינה, להצהיר ולאשר הצהרות לשימוש בבית המשפט במדינה, ולקבל או לאשר מסמכים, משכנתאות, שעבודים, מיופה כוח ומכשירים אחרים בכתב או אלקטרוני. , ולקבל ולהקליט מחאות נוטריוניות. נוטריון אינו טוען לשום סמכויות, כישורים, זכויות או זכויות היתר של המשרד שהוא אינו מספק, לרבות סמכויותיו של עורך דין לענייני הגירה.

בעת אישור מסמך שנחתם על ידי אדם או ישות שאינו החתום המיועד

על הנוטריון (1) לקבוע את זהותו של האדם החתום על המסמך (2) לבסס את יכולתו של אותו אדם לחתום על מסמך מטעם אנשים או ישויות ו (3) יוצר ייפוי כוח לחתום על עסקאות המיועדות לאותו אדם או לגופים. במונטנה מקובל על כך שנוטריון מאשר את חתימתו של בן זוג או קרוב משפחה אחר, אלא אם כן הוא מייעד את המסמך שייחתם כנהנה ישיר מהעסקה כפי שנקבע במסמך. נוטריון הוא חותם בעל סמכויות מיוחדות לעיבוד עסקאות מילונה.
למידע נוסף בתחום של איך נוטריון רושמים ייפוי כוח באפשרותך לבקר ב- rehovot-notary.com

אימות מרחוק אימות מרחוק (המכונה גם אימות אלקטרוני)

הוא כאשר מסמך מאומת על ידי נוטריון דיגיטלי באמצעות חתימה אלקטרונית. מה שנקרא הכרה בתפקיד ייצוגי מתרחשת כאשר אדם הפועל או חותם בשם אדם או ישות חותם או חותם על חברה, ישות, נאמן, ייפוי כוח או ייפוי כוח אחר מטעם אדם אחר או ישות משפטית.

ייפוי כוח אישור מאדם אחד בשם אחרים להגיש מסמכים

לחתום על מסמכים משניים ולבצע תיקונים. תארו לעצמכם אם עורך דין היה מיועד למעשה כסוכן של המדינה הפועל מטעמכם, מוסמך לעסק ולטפל בעניינים משפטיים, ולחתום על מסמכים בשם אדם אחר. כמתווך, ייתכן שתוכל לקבל החלטות פיננסיות וליישב תביעות בבית או בחו"ל.

למזכיר המדינה יש מאגר לשמירת יומן אלקטרוני לתקופה של עשר שנים

בכתבי עת אלקטרוניים אחד או יותר הנוטריון המקוון ירשום את כל השירותים הנוטריונים המקוונים המבוצעים על ידו בסדר כרונולוגי וייכנס באמצעות סיסמה או אמצעי אימות מאובטח אחר בפורמט אלקטרוני ללא אפשרות מניפולציה כפי שמנויות בתקנון שאומץ על ידי המזכיר בהתאם לסעיף 14762 לתקנון המתוקן. עורך דין רשאי לדחות בקשה לבדיקה או קבלת עותק של רשומות היומן האלקטרוני על בסיס חוק עורכי הדין והלקוחות.

מילונה קובעת את קבילות הראיות הניתנות על ידי הכרה, הכרה או פעולות נוטריוניות אחרות של המדינה. מילונה אינה מחייבת שימוש בחותם מוטבע על מסמכים המשמשים את מילונה, אלא הטבעה של חותם הנוטריון.

החוק הקיים והחוק החדש מחייבים כי יש למלא את הטופס הסטטוטורי

המכונה בניו יורק ייפוי הכוח הסטטוטורי או המקוצר (POA), על ידי מוסד פיננסי או צד שלישי אחר. דרישות אכיפה מסוימות מכילות את שפת הזהירות המדויקת המתבטאת בחוק מסמכי פרוקסי, המהווים את התמ"ג החשוב ביותר בחוק ולא בחוק. דרישות אלה מתארות את הפרוקסיות הבאות שעשויות להינתן לאדם טבעי, משפטי או שאינו משפטי, בבקשה להגיש את ייפוי כוחו המוגבל של מיופה כוח להיות החותם העיקרי של חשבון בנק או ניירות ערך בהתאם להסכם שותפות או שותפות. עו"ד שהתקבל על ידי בית המשפט העליון במדינת אוהיו לעסוק רשאי לכהן בנוטריון אם יש לו מקום מגורים או פרקטיקה, ויש לו מעמד טוב מול נציבות בית המשפט העליון באוהיו. בוטל. הנוטריון הוא סמכות ציבורית המוקנית לשופטים ולבתי המשפט המחוזי בכפייה על נוכחות עדים ולהעניש עדים המסרבים להעיד. הלקוח יודע זאת ויכול לספר לנוטריון אם המסמך עצמו מצביע על הצורך בכך.