איחוד וחלוקה

Table of Contents

מיי ושות '(סימול: RIVE) הודיעו כי מיזוג חטיבות הכלבו שלה יתבצע עד סוף 2020. מאי אנד קומפני ימוזג עם החטיבה, ויותיר לקמעונאי שש חנויות כלבו וחטיבה הפועלת תחת 11 שמות. סך העלויות החד פעמיות הקשורות לחטיבה יעמוד על כ -1.2 מיליארד דולר, מתוכם 0.1 מיליארד דולר נרשמו בשנת הכספים 2002.

סביר להניח שהחסכון נטו של הממשלה מאיחוד לא יתממש גם בטווח הארוך

אבל לפני שאנחנו בכלל חושבים על איחוד פעולות המכירה והייצור של החברה, אנחנו יודעים שיש חיתוך קטן. הסיבות לאיחוד עשויות להיות פשוטות, מדוע יש לשקול איחוד נכסים: הפחתת עלויות ושיפור רמת השירות לאחר המכירה.

מיזוג של יחידות עסקיות שונות בתוך חברה פירושו אולי להביא לתמהיל מוצרים וקווים ייחודיים

קירוב היחידות העסקיות למתקן אחד, כגון מרכז הפצה DC, יאפשר יעילות תפעולית גדולה יותר, וכתוצאה מכך עלויות ייצור נמוכות יותר ורמות שירות לקוחות גבוהות יותר. בנוסף, איחוד אותן פעילויות בחטיבות מאפשר איחוד גיאוגרפי של פעילויות באזורים שונים של הארץ, וכתוצאה מכך יעילות תפעולית גבוהה. אך איחוד משפיע על כולם: לקוחות, עובדים, שותפי שרשרת האספקה מושפעים כולם כאשר הם משלבים פעילויות שונות כגון ייצור, מכירות, מכירות, שיווק ומכירות.

זה נשמע פחות מרגש בהתחלה, אך מוביל למודל עסקי משתנה ויעיל כל הזמן עבור החברה ולקוחותיה.

כל הצדדים למיזוג מתקשרים בהסכם מיזוג ומערכים מאזן ורשימת נכסים

דוח כספי מאוחד נערך על ידי שילוב כל הדוחות הכספיים שערכו החברות הבנות של BUWOG בהתאם לכללי ה- IFRS ובהמשך לתיקונם. מדובר למעשה במכלול דוחות כספיים שנתיים המכילים את כל המידע הכספי של החברה ואת התוצאות הכספיות של חברות הבת שלה ומייצגים את חברת BUwOG התלויה זו בזו מבחינה כלכלית, הפועלת כחברה יחידה ועצמאית מבחינה משפטית. שלושת דוחות הביניים המאוחדים מתפרסמים כעת באתרנו, ודוח הביניים השלישי והאחרון ("דוח הביניים") יושלם ברבעון השני של שנת 2016 לאחר סיום הדוחות השנתיים והרבעוניים.

החברה מודיעה לנושיה ותפרסם מודעה בעיתון תוך 30 יום

החברה לא תדווח על חובותיה לנושי החברה על פי תנאי הסכם המיזוג עם חברות הבת שלה, אלא עליה לדווח עליה תוך 60 יום ממועד השלמת הדוחות השנתיים והרבעוניים שלה, וההודעה תפורסם בעיתון. תוך 30 ימים.

מועצת הפיקוח מודיעה לכל מחוזות חינוך מבוגרים במחוז על קבלת החלטת איחוד ומבקשת מהמחוזות לתרום להשפעת האיחוד

החלטה הקוראת לאיחוד מוגשת ומאומצת בבחירות שהתכנסו על פי צו, החלטה או צו. מועצות הספריות של כל חטיבת משנה יבקשו מרשות המסים של כל חטיבת משנה שתקבל החלטות המחייבות הגשת שאלות לבוחרי כל חטיבת משנה לצורך איחוד. כל מועצות הפיקוח מודיעות לעיריות ולמכללות במחוזותיהן בתוך המחוזות על קבלת החלטות איחוד ומבקשות הגשות מכל מחוז לביצוע האיחודים. על כל רשויות הפיקוח בדירקטוריון להודיע על כך לעירייה ולמחוז ההשכלה הגבוהה באותו מחוז עם קבלתן ו / או אישורן של החלטות המאגדות את המחוז בגין פעילותו ופעילותו.

מועצת הפיקוח מודיעה לכל רשויות החינוך המתגוררות במחוז על קבלת החלטות איחוד ומבקשת תרומות מכל מחוז על השפעות האיחוד.

יש להגיש את תוכנית המיזוג לבעלי המניות של כל חברה לאישור נפרד

על החברה הרוכשת להנפיק מניות נוספות לביצוע הרכישה, ובמקרה זה בעלי המניות שלה חייבים לאשר. בעלי מניות המצביעים כנגד העסקה, לעומת זאת, חייבים לקבל את מניות החברה היורשת שנותרה בחיים. אם יש לשלם רכישה במניות, החברות הרוכשות אינן זקוקות לאישור בעלי המניות, אם כי הדבר נחוץ במקרים מסוימים.

החברה רשאית לאחד או לחלק את מניותיה למניות גדולות יותר אם

היא מוסמכת על פי תקנון שלה וקיבלה את אישור כל החברים בהחלטה רגילה. על החברה לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת אישור לבצע איחוד כזה. בהעדר הוראה כזו, יש לשנות את התקנון כך שיכלול הרשאה כזו בתקנון. קובע כי כל שינוי בזכויות ההצבעה של בעלי המניות הנובע מאיחוד או חלוקה ייכנס לתוקף תוך 30 יום מיום בית הדין – הבקשה שהוגשה לבית הדין התקבלה.

על מנת לעמוד בדרישות החדשות הוגדרו האיחוד והחלוקה (כיום עם חמישה עובדים) בתקנון החברה ובדוחות הכספיים השנתיים.

דילוג לתוכן