בניה ירוקה ואקולוגית היא תנועה ההולכת וצוברת תאוצה אשר שואפת לבנות מבנים תוך פגיעה מינימלית בסביבה ושימוש בחומרים חיוביים מבחינה אקולוגית. מקובל לחשוב כי בניה ירוקה הינה טרנד של ארגונים ירוקים ומטרתה שמירה על הסביבה אולם בפועל בניה ירוקה מספקת לדייריה איכות חיים גבוהה יותר וחסכון כלכלי משמעותי, בנוסף כמובן ליתרון של התרומה לסביבה שציינו לעיל.

מטרותיה של הבניה הירוקה

מטרת העל של הבניה האקולוגית היא שמירה מיטבית על הטבע ועל הסביבה. לשם השגת מטרת על זו ישנם מספר טכניקות ושיטות:

בניה תוך פגיעה מינימלית במבנה הנוף.

בניה ירוקה שואפת לצמצם את שינוי תוואי הסביבה ע"י עבודות העפר (בניית טרסות, מילוי חללים וכדו') ומשתדלת לנצל את התצורה הטבעית של חלקות הבניה. למשל, אם הדירה נבנית בוואדי ניתן לנצל את זרימת המים הטבעית להשקיית הגינה ואת שלוחות האדמה לבידוד הקירות באופן איכותי יותר. 

שימוש בחומרים ירוקים

חומרים ירוקים כוללים בתוכם חומרים ממשאבים מתחדשים, חומרים טבעיים או ממוחזרים, וחומרים אשר תהליך ייצורם אינו דורש הרבה אנרגיה. 

משאבים מתחדשים

בניה אקולוגית משתדלת למעט שימוש בחומרים כמו פולימרים למיניהם, מתכות, קרמיקה וכדו', כיוון שהם עשויים ממשאבים שאינם מתחדשים ועל כן שימוש בהם פוגע בסביבה בהסתכלות עתידית. בבנייה אקולוגית תינתן עדיפות לעצים בעלי תקן FSC המעיד כי הם נכרתו תוך בקרה ובמקומם ננטעו עצים חדשים. 

חומרים טבעיים או ממוחזרים

בניה אקולוגית נותנת עדיפות לחומרי בנייה העשויים מחומרים טבעיים או ממוחזרים. לשם הדגמה נפרט מספר מוצרים: לוחות עץ העשויים משבבי עצים, משטחי פלסטיק מפולימרים ממוחזרים, בלוקים מבוץ מיוצב וכדו'.
בנוסף בניה אקולוגית נמנעת מלצרוך חומרים אשר פולטים גזים רעילים כמו אסבסט.

חומרים אשר ייצורם אינו דורש הרבה אנרגיה

ייצור החומר כולל בתוכו הן את הייצור הפיזי והן את השינוע והאריזה: מוצרים כמו פלדה ואלומיניום יקבלו שימוש מינימלי עקב העלות האנרגטית הגבוהה שבייצורם. בניה ירוקה תעדיף מוצרים מקומיים כיוון שהם דורשים פחות אנרגיה בשינוע. כמו כן תינתן עדיפות למוצרים הארוזים בצורה יעילה וחסכונית. 

ניצול חללי הבית באופן מיטבי

בבנייה אקולוגית ניתן דגש רב על תכנון ועיצוב הבית לשם ניצול מירבי של החללים הקיימים. ניצול מירבי זה מאפשר להקטין את גודל הדירה וכך לפגוע בסביבה בצורה פחותה, או לחלופין להכניס אנשים רבים יותר באותו שטח וכך לחסוך בבנייה עתידית. חושב לציין כי תכנון זה אינו פוגע באיכות החיים של הדיירים אלא מאפשר ניצול איכותי ללא תחושת צפיפות. 

חיסכון בצריכת אנרגיה עתידית 

החיסכון האנרגטי הכלול בבנייה הירוקה אינו מסתכם רק בתהליך הבניה עצמה, אלא כולל גם את המשך צריכת האנרגיה של הדיירים. החיסכון באנרגיה כולל בתוכו אלמנטים רבים, ואנו נציג כאן בקצרה מספר דוגמאות:

כמה מילים לסיכום

בניה ירוקה ואקולוגית דורשת תכנון ומחשבה רבה עוד מהשלב הראשון. מורכב יותר להפוך דירה קיימת לדירה ירוקה מאשר לתכנן זאת מראש. כפי שראינו בניה ירוקה חוסכת עלויות עתידיות ויש להתייחס גם לחיסכון זה ולא רק לעלויות הבניה עצמה, שלפעמים עולות יותר מדירה רגילה שאינה ירוקה.